دکتر آزاده سری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر آزاده سری

دکتر آزاده سری

سمت: هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پست الکترونیک : azadeh.serri@damghaniau.ac.ir

شبکه های اجتماعی

توضیحات مختصر

دکتر آزاده سری
دکترای عمومی داروسازی (‏Pharm D‏)،دانشگاه علوم ‏پزشکی اصفهان
دکترای تخصصی داروسازی (‏Ph.D‏)،گرایش ‏فارماسیوتیکس،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
دانشکده داروسازی

سابقه فعالیت

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق شغلی
  • عناوین تقدیر نامه ها
  • اهم سوابق اجرایی در دانشگاه
  • اهم سوابق پژوهشی در دانشگاه
  • سوابق تدریس
  • مقالات علمی چاپ شده در مجلات isi و علمی پژوهشی (به عنوان نفر اول
  • فهرست برخی از مقالات ارائه شده در مجامع علمی ملی و بین المللی (به عنوان نفر اول)
  • اهم کارگاههای آموزشی برگزار کرده به عنوان مدرس

مهارت ها